อุดมคติทางศีลธรรม ตัวอย่างของอุดมคติทางศีลธรรม

Anonim

อุดมคติทางศีลธรรมเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นจากการรับรู้ถึงข้อกำหนดทางศีลธรรมผ่านภาพลักษณ์ของบุคลิกภาพ มันถูกสร้างขึ้นผ่านชุดของลักษณะ เพิ่มเติมในบทความเราจะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของ "อุดมคติทางศีลธรรม" (ตัวอย่างของพวกเขาจะได้รับด้านล่าง) พวกเขาจะเป็นอะไร? เป้าหมายอะไรที่กำลังดำเนินอยู่?

Image

ข้อมูลทั่วไป

อุดมคติทางวิญญาณและศีลธรรมของแต่ละบุคคลเป็นแบบอย่าง สังคมทำให้ความต้องการของผู้คนในพฤติกรรมทางศีลธรรม ผู้ให้บริการเป็นอุดมการณ์ทางศีลธรรมอย่างแม่นยำ ภาพลักษณ์ของบุคลิกภาพด้านจริยธรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงได้รวมคุณสมบัติเชิงบวกเหล่านั้นไว้ซึ่งเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์และพฤติกรรมระหว่างผู้คน มันเป็นลักษณะเหล่านี้ที่ทำให้คนโดยเฉพาะและสังคมโดยรวมปรับปรุงลักษณะทางศีลธรรมของพวกเขาและดังนั้นจึงพัฒนา

ทัศนคติของนักวิทยาศาสตร์

อุดมคติและค่านิยมทางศีลธรรมในช่วงเวลาที่ต่างกันต่างกัน นักคิดและกวีชื่อดังหลายคนยกหัวข้อนี้ขึ้นในงานของพวกเขา สำหรับอริสโตเติลอุดมคติทางศีลธรรมประกอบด้วยการไตร่ตรองตนเองความรู้เกี่ยวกับความจริงและการแยกตัวออกจากกิจการทางโลก ตามคานท์ภายในบุคลิกภาพใด ๆ ที่มี "คนที่สมบูรณ์แบบ" คำแนะนำสำหรับการกระทำของเขาคืออุดมคติทางศีลธรรม นี่คือเข็มทิศภายในชนิดหนึ่งที่ทำให้คนใกล้ชิดกับความสมบูรณ์แบบมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ สำหรับนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์นักบวชแต่ละคนมีภาพลักษณ์ของตัวเองและความเข้าใจในอุดมคติอุดมคติทางศีลธรรม

Image

วัตถุประสงค์ของ

แน่นอนว่าอุดมการณ์ทางศีลธรรมมีส่วนช่วยในการศึกษาด้วยตนเองของแต่ละบุคคล ความพยายามของมนุษย์และความเข้าใจที่จะต้องบรรลุเป้าหมายพยายามบรรลุและพิชิตความสูงของแผนคุณธรรม อุดมคติทางศีลธรรมเป็นพื้นฐานของหลักการและบรรทัดฐานทางศีลธรรม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสนใจในชีวิตมนุษย์ ความสำคัญเท่าเทียมกันคือสถานการณ์ชีวิตที่บุคคลนั้นเป็น ตัวอย่างเช่นในปีสงครามอุดมการณ์ทางศีลธรรมมุ่งเน้นไปที่ภาพของชายผู้สูงศักดิ์ผู้กล้าหาญผู้มีอาวุธ แต่ใช้พวกเขาเพื่อปกป้องดินแดนและญาติของเขาเท่านั้น

ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม

ความเข้าใจในอุดมคติทางศีลธรรมได้แผ่ไปทั่วทั้งสังคม บุคคลใฝ่ฝันที่จะเห็นตนเองในสังคมที่จะสร้างขึ้นบนหลักการที่มีมนุษยธรรมและเป็นธรรม ในกรณีนี้อุดมคติคือภาพของสังคมที่แสดงออกถึงความสนใจของกลุ่มสังคมบางกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมที่สูงขึ้นและระเบียบทางสังคมที่ดีที่สุด

Image

ตัวชี้วัดทางจริยธรรมของอุดมคติทางสังคมประกอบด้วยการกระจายผลประโยชน์ของชีวิตในหมู่สมาชิกของสังคมอย่างเท่าเทียมกันความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและหน้าที่ สำหรับองค์ประกอบทางศีลธรรมอย่างสูงนั้นรวมถึงความสามารถของแต่ละบุคคลสถานที่ในชีวิตการมีส่วนร่วมในชีวิตสังคมและจำนวนเงินที่ได้รับจากการตอบแทน อุดมคติทางศีลธรรมกำหนดตัวชี้วัดเชิงบวกของชีวิตและความสามารถในการบรรลุการดำรงอยู่อย่างมีความสุข การดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของความพยายามทุกคนและสังคมควรใช้วิธีการทางศีลธรรมอย่างสูงเท่านั้น

เนื้อหา

Image

เลนินถือว่าอุดมการณ์ทางศีลธรรมเป็น "คุณธรรมสูงสุด" การรวมลักษณะเชิงบวก ในความเห็นของเขาพวกเขาเป็นทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้คนและเป็นแบบอย่างของสังคม จากคุณสมบัติทางศีลธรรมประเมินในระดับที่สูงขึ้นเนื้อหาของอุดมคติถูกสร้างขึ้น จิตสำนึกยกระดับสูงสุดคุณสมบัติเหล่านั้นคุณธรรมคุณภาพและความสัมพันธ์ของผู้คนที่เป็นจริงและเป็นจริงในสาระสำคัญของพวกเขา สังคมและปัจเจกบุคคลแสวงหาคุณค่าทางศีลธรรม สมาชิกของสังคมแต่ละคนควรคิดอย่างเพียงพอและถูกต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ อุดมคติพร้อมด้วยอาการทางอารมณ์บางอย่างในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชื่นชมการอนุมัติความปรารถนาที่จะดีขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นแรงกระตุ้นที่ดีบังคับให้บุคคลต้องพยายามศึกษาด้วยตนเองและพัฒนาตนเอง อุดมคติมีหลายประเภท: ถอยหลังและปฏิกิริยาจริงและอุดมคติ เนื้อหาของคุณสมบัติทางศีลธรรมมีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรของประวัติศาสตร์ อุดมคติของอดีตเนื่องจากความไร้เหตุผลและการแยกออกจากความเป็นจริงที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กิจกรรมของแต่ละบุคคล แม้แต่สาระสำคัญของตัวชี้วัดทางศีลธรรมขั้นสูงก็ยังเป็นพื้นฐานความปรารถนาส่วนตัวโดยไม่ต้องตระหนักถึงความเป็นกลางของกฎหมายและวิธีการเพื่อให้บรรลุ

อิทธิพลของความทันสมัย

Image

ในยุคของระบบคอมมิวนิสต์อุดมการณ์ทางศีลธรรมถูกเรียกร้องเพื่อรับใช้การก่อตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่มีอยู่ ตัวบ่งชี้ความมีคุณธรรมสูงของสังคมสมัยใหม่คือบุคลิกภาพที่พัฒนาอย่างกลมกลืน มันแตกต่างจากความปรารถนาในความเป็นเลิศทางศีลธรรม สังคมทำให้ความต้องการทางศีลธรรมบางอย่างกับสมาชิก พวกเขาช่วยกันสร้างแบบจำลองของบุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องเติมเต็มด้วยสิ่งใหม่ ๆ พวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของการปฏิบัติทางศีลธรรมของสังคมสังคมนิยม สังคมแห่งช่วงเวลาของลัทธิสังคมนิยมในตอนแรกทำให้วัฒนธรรมของแต่ละบุคคล, ความเป็นพลเมืองที่ใช้งาน, ความรู้สึกของหน้าที่ทางสังคม, nondisjunction ของคำและการกระทำ, ความซื่อสัตย์สุจริต.

อุดมคติทางศีลธรรมของเวลาของเรามีลักษณะของการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสังคม พวกเขาได้รับโครงร่างที่แท้จริงในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนิยมของสมาชิกของสังคม รากฐานทางศีลธรรมของความทันสมัยมีการใช้งานในพื้นที่ของการพัฒนาตนเองการศึกษาทางศีลธรรมและการพัฒนาตนเอง Plekhanov กล่าวว่ายิ่งมีคนพยายามแสวงหาอุดมคติทางสังคมมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีคุณธรรมมากเท่านั้น แต่แม้ในเวลาสังคมนิยมตัวชี้วัดทางศีลธรรมสูงไม่ตรงกับความเป็นจริงไปข้างหน้าหนึ่งก้าว พวกเขากำหนดเป้าหมายบางอย่างสำหรับบุคคลซึ่งประกอบด้วยการเคลื่อนไหวที่คงที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มกิจกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมและการศึกษาทางศีลธรรม - ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันจะช่วยให้การแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างความจริงและอุดมคติทางศีลธรรม

บทความที่น่าสนใจ

Bortsov Nikolai Ivanovich: จากตัวโหลดสู่มหาเศรษฐี

ในช่วงเวลาใดที่ "โอ้โอ้โอ้" การจัดตำแหน่งแบบเต็ม oops

รัฐสภาแห่ง RAS และโปรแกรมพื้นฐานของรัฐสภาแห่ง RAS

ค่าของสำนวน "โกรธกับไขมัน"