นโยบายทางสังคม: กลยุทธ์หลักการและลำดับความสำคัญ

Anonim

นโยบายทางสังคมเป็นระบบของมาตรการที่เป็นเป้าหมายที่ดำเนินการโดยรัฐหรือองค์กรธุรกิจอื่น (ตัวอย่างเช่นการจัดการระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคองค์กรเอกชนบางแห่งเป็นต้น) พวกเขาจะจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและยกระดับในบางส่วนของประชากร ศึกษานโยบายและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์กฎหมายและสังคมวิทยา

Image

ในพื้นที่นี้จะทำการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการสืบสวนกับสาเหตุของปัญหาในด้านกิจการสาธารณะ อย่างไรก็ตามคำจำกัดความนี้ไม่ชัดเจนเนื่องจากไม่มีความเห็นที่กำหนดไว้สำหรับคำว่า "นโยบายสังคม" บ่อยครั้งที่มันหมายถึงกฎระเบียบของการบริการแก้ไขในข้อกำหนดขององค์กรและกฎหมายและให้กับสังคมโดยรัฐ อย่างไรก็ตามนักวิจัยบางคนไม่เห็นด้วยกับการใช้คำนี้ในแง่นี้

นโยบายสังคมของรัฐ

โดยปกติจะดำเนินการผ่านหน่วยงานระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น การตัดสินใจทางการเงินในวงสังคมจะดำเนินการจากงบประมาณของรัฐ เป้าหมายของนโยบายทางสังคมคือกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ พวกเขาจะต้องสอดคล้องกับอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐในขณะนี้หรือค่านิยมในระยะยาวของสังคมนั่นคือจะมีแนวโน้ม

Image

รัฐบาลดำเนินนโยบายด้านสังคมเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชนสร้างบรรยากาศที่ดีต่อสังคมเพื่อให้ประชากรมีรายได้เพียงพอและมั่นคงเพื่อสนับสนุนในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พลังของมันรวมถึงกฎระเบียบของแรงงานสัมพันธ์การจ้างงานและการโยกย้ายแรงงานของประชากร สำหรับการแก้ปัญหาทั้งหมดที่มีการประสานงานอย่างดีและมีประสิทธิภาพนั้นได้มีการจัดบริการสาธารณะเช่นกระทรวงนโยบายสังคม ในการส่งของเขาประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่นหน่วยงานของบำนาญการสนับสนุนด้านการบริหารตลาดแรงงานและการจ้างงานและอื่น ๆ

นโยบายสังคม: ลำดับความสำคัญและกลยุทธ์

ทิศทางหลักของกิจกรรมคือการแก้ปัญหาทั่วไปของระบบทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันการพัฒนา ในบรรดาคำถามที่สะสมนั้นมีคำถามที่ต้องการการแทรกแซงที่มีลำดับความสำคัญสูงและคำถามรอง ดังนั้นลำดับความสำคัญของนโยบายทางสังคมคือ:

- สร้างความมั่นใจว่าเงื่อนไขปกติสำหรับครอบครัวช่วยแม่

- การสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนตั้งแต่แรกเกิดถึงตาย

Image

- จัดหาที่อยู่อาศัยแก่ประชากรปรับปรุงคุณภาพของการบริการทางสังคม: การพัฒนาวัฒนธรรมการคุ้มครองสุขภาพ

- การคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนและสิทธิของพวกเขาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

นโยบายทางสังคม: หลักการและวัตถุประสงค์

นโยบายทางสังคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- เพื่อกระตุ้นกิจกรรมแรงงานของประชากรที่มีงานทำ;

- เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าการผลิตจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของผู้บริโภค

- รักษาเอกลักษณ์ของชาติเอกลักษณ์ของตนมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

- เพื่อให้ประชากรได้รับความคุ้มครองทางสังคมและมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม

นโยบายทางสังคมได้รับการชี้นำโดยหลักการบางอย่าง: การเป็นหุ้นส่วนการรับประกันความต่อเนื่องความยุติธรรมและความรับผิดชอบ

บทความที่น่าสนใจ

Sungai Sandy: penerangan, pemandangan

Adrian Newey: pereka bentuk terbesar Formula 1

Alexander Gribov - Pengerusi Dewan Awam Wilayah Yaroslavl: biografi, pendidikan, keluarga

Apa rombongan? Makna perkataan