หน้าที่ทางสังคมของวัฒนธรรม

Anonim

วัฒนธรรมคือการรวมกันของประเพณีกฎบรรทัดฐานความประพฤติและหลักการทางศีลธรรม มันมีอยู่ในเกือบทุกสังคมจากชนเผ่าดั้งเดิม หน้าที่ทางสังคมของวัฒนธรรมมีความหลากหลายอย่างมาก พิจารณาคนหลัก

วัฒนธรรมมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดองค์กรของคนในกิจกรรมร่วมกัน นี่คือวิธีการจัดกลุ่มที่พอเพียงได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้คือชุมชนในดินแดน (ชาติ, เผ่า), กลุ่มสารภาพทางศาสนา (นิกาย, นิกาย), ชุมชนทางสังคม (ชั้นเรียน, กลุ่มทหารและกลุ่มการศึกษา) และอีกมากมาย

หน้าที่ทางสังคมของวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารของผู้คนด้วยความช่วยเหลือของการปันส่วนการเลือกประวัติศาสตร์ของประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในพื้นที่นี้ ตัวอย่างเช่นสิ่งนี้อาจรวมถึงคุณธรรมจรรยาบรรณศุลกากรอุดมการณ์กฎหมาย

หน้าที่ทางสังคมของวัฒนธรรมทำหน้าที่รวบรวมผู้คน พวกเขาช่วยในการระบุตัวเองในทีมผ่านการพัฒนาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายความต้องการอุดมคติ วัฒนธรรมสร้างความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชุมชนพึงพอใจกับกฎของการแบ่งปันโฮสเทล มันพัฒนาภาพลักษณ์ของกลุ่มในชาติพันธุ์กลุ่มรัฐ

หน้าที่ทางสังคมของวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ทางสังคมและประชากรของสมาชิกของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรทัดฐานของการแต่งงานและครอบครัวและความสัมพันธ์ทางเพศภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา มาตรฐานของการพัฒนาทางกายภาพและการป้องกันการทำงานของระบบสืบพันธุ์ก็เกิดขึ้นเช่นกัน ผ่านประเพณีการศึกษาและบรรทัดฐานความสนใจของบุคคลในการตระหนักรู้ในตนเองทางสังคมได้ถูกกระตุ้น

หน้าที่ทางสังคมของวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพที่อยู่อาศัยทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านการสะสมประสบการณ์ซึ่งเป็นตัวเป็นตนในกฎหลักการและกฎ

มีวัฒนธรรมของการพัฒนาสภาพแวดล้อมของวัสดุซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสังคมที่มีประโยชน์ทางสังคมที่จำเป็นทั้งหมด มันแสดงผ่านกฎและข้อบังคับสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาณาเขต

การอุปถัมภ์ทางสังคมซึ่งเป็นของวัฒนธรรมนั้นแสดงออกมาในขนบธรรมเนียมและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิ่งนี้หรือสนับสนุนผู้ที่อยู่ในสถานะที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน นั่นคืออาจรวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศลการทำให้คุณค่าของชีวิตมนุษย์สมบูรณ์ขึ้น

วัฒนธรรมสะสมความรู้และประสบการณ์ที่มีนัยสำคัญทางสังคมในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ศาสนาและความลับปรัชญาปรัชญาภูมิปัญญาที่เป็นที่นิยม นอกจากนี้การแสดงออกที่สะสมโดยมนุษยชาติจะแสดงออกผ่านทางศิลปะรูปแบบเกมของพฤติกรรม

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการสร้างการสื่อสารระหว่างผู้คนแบ่งปันประสบการณ์ทางสังคมและข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงปรากฏการณ์เช่นภาษาสัญลักษณ์การกระทำสัญลักษณ์สัญลักษณ์ทางเทคนิค นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลโดยตรงของวัฒนธรรมที่เก็บไฟล์บัตรห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญทางสังคมปรากฏ

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทางสังคมของวัฒนธรรมทางกายภาพและการกีฬา เหล่านี้รวมถึงการพัฒนาที่ดีของร่างกายมนุษย์การเตรียมพร้อมและความสามารถ นอกจากนี้วัฒนธรรมทางกายภาพยังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการติดต่อระหว่างบุคคลให้ความคล่องตัวทางสังคมเพิ่มสถานะขยายการเชื่อมโยงการสื่อสาร นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นสถานะทางจิตวิทยาของบุคคลผ่านความสำเร็จและเหตุการณ์ วัฒนธรรมทางกายภาพช่วยในการถ่ายทอดมาตรฐานทางศีลธรรมวัฒนธรรมและจริยธรรม มันทำให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมของบุคคลผ่านข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬา

บทความที่น่าสนใจ

Olecals: การเจริญเติบโตและการดูแล

อามูร์หอก: คำอธิบายสั้น ๆ

ปลาโลมา: คำอธิบายสายพันธุ์และการถูกจองจำ

วิธีกระชับสิ่งของในตู้เสื้อผ้า - คำแนะนำและตัวอย่าง