ปรัชญาสังคม

Anonim

ปรัชญาสังคมเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของความรู้ทางปรัชญา ความรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการและสถานะของกิจกรรมของมนุษย์ในสังคม เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของปรัชญาโดยรวมมันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่มีลักษณะของวิทยาศาสตร์นี้ ในขณะเดียวกันพื้นที่ภายใต้การพิจารณานั้นได้รับการยกย่องด้วยคุณสมบัติบางอย่างที่แยกความแตกต่างของหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ปรัชญาสังคมการพูดเป็นวินัยเฉพาะมีส่วนร่วมในการศึกษาของสากลและทั้งหมด อย่างไรก็ตามความปรารถนานี้แสดงออกในการศึกษาสังคมมนุษย์เท่านั้น ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องระลึกไว้เสมอว่าปรัชญาทางสังคมยังได้สัมผัสกับกฎแห่งความเป็นสากลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในชีวิตของผู้คนและกฎของการพัฒนาเฉพาะที่ขาดหายไปเช่นในแวดวงอื่น

เป็นวิทยาศาสตร์สาขาวิชาความรู้นี้พัฒนาหมวดหมู่ของตนเอง (แนวคิดทั่วไป) ด้วยการใช้ปรัชญาทางสังคมสำรวจความสำคัญของการดำรงอยู่ของมนุษย์ในสังคมในทุกขั้นตอนของการก่อตัวและการพัฒนา รูปแบบที่เป็นนามธรรมที่สุดของตรรกะของการแสดงออกของการปฏิบัติทางสังคมรวมถึงหมวดหมู่เช่น "จิตสำนึกทางสังคม", "ทัศนคติ", "เป็น", "วัฒนธรรม", "กิจกรรม" และอื่น ๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของความคิดเพื่อความรู้เพียงพอของความเป็นจริงทางสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนาคุณสมบัติสากลของกิจกรรมของมนุษย์ที่หลากหลาย ต้องขอบคุณแนวคิดเหล่านี้มันเป็นไปได้ที่จะระบุและกำหนดกฎหมายและหลักการที่มีความหมายที่ชัดเจนสำหรับขอบเขตของชีวิตใด ๆ เพื่อรับหลักฐานและความรู้วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ หมวดหมู่ของวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญทางสังคมแก้ไขเพียงบางแง่มุมที่แยกต่างหากและลักษณะของความเป็นจริงทางสังคมในขณะที่แนวคิดของปรัชญาสังคมอยู่ในวิธีที่แน่นอนขั้นตอนของการรับรู้ของกระบวนการโดยทั่วไป ในเรื่องนี้บทบาทของหลังมีความสำคัญที่สุด

ปัญหาของปรัชญาสังคมส่วนใหญ่ประกอบด้วยในการบรรลุความจริงตามวัตถุประสงค์ได้รับความรู้เพียงพอและความเป็นไปได้ของการรับรู้และการพัฒนาต่อไป ในขณะเดียวกันวินัยก็แสดงถึงพัฒนาการและการทำงานในรูปแบบที่เป็นนามธรรม และในแง่นี้ปรัชญาสังคมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแยกประวัติศาสตร์เฉพาะเนื่องจากความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงที่สะท้อนให้เห็นในระดับหนึ่งหรืออีกอย่างถูกต้องซึ่งในทางกลับกันได้รับการยืนยันซ้ำจากความจริง

วินัยที่พิจารณาเป็นวิชาที่สอนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือสาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่ามีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องของกระบวนการและปรากฏการณ์ของสังคม ด้วยเหตุนี้เรื่องของวินัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ในเวลาเดียวกันในปรัชญาสังคมมีการอภิปรายคำถามที่เหมือนกันอย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนนั้นโดดเด่นด้วยการขาดวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับทันทีและสำหรับทุกคน มันควรจะกล่าวว่าแนวคิดด้วยความช่วยเหลือซึ่งข้อ จำกัด ของเขตข้อมูลการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเป็นวิธีการระบุบางอย่างที่มีอยู่ในชีวิตสาธารณะเสมอความสัมพันธ์เรื่องวัตถุ ทัศนคตินี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง: เชิงประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่เชิงเวลา ในเรื่องนี้เราต้องค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง: สิ่งที่เป็นส่วนตัวสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์อะไรคือสิ่งที่จริงและสิ่งที่ไม่จริง ในแง่นี้มันไม่ใช่คำถามเดียวกันที่ได้รับการแก้ไขในรูปแบบใหม่ แต่คำถามจะถูกถามทุกครั้งในรูปแบบใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาคำตอบใหม่

บทความที่น่าสนใจ

ตะวันออก - เป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือคุณลักษณะของฝ่ายธุรการของจีน

บิลลี่บีนและเบสบอลของเขา - เกมที่นำเงินมาให้

ด้านหน้าบรรยากาศคืออะไร? ด้านบรรยากาศไซโคลนและแอนติไซโคลน

สภาพภูมิอากาศใน Arkhangelsk คืออะไร?